• Lorem ipsum

Informatie over gegevensbescherming van Mink Beauty Concepts

De hoge eisen die je stelt aan de functies van onze producten en diensten, vormen de richtlijn voor hoe wij met jouw gegevens omgaan. We streven ernaar de basis te leggen en behouden voor een vertrouwelijke zakelijke relatie met onze klanten en potentiële klanten. Wij hechten veel waarde aan de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. Daarom zullen we jouw gegevens zorgvuldig verwerken en gebruiken voor specifieke doeleinden die overeenstemmen met de door jou gegeven toestemming, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

De informatie over gegevensbescherming van Mink Beauty Concepts beschrijft in de volgende secties hoe Mink Beauty Concepts, Koperhoek 130, 3162 LA Rhoon  (hierna: MinkBC) de persoonsgegevens van haar klanten en potentiële klanten verzamelt, verwerkt en gebruikt.


Verwerking van persoonsgegevens

Informatie over gegevensbescherming van Mink Beauty Concepts

We verwerken jouw gegevens alleen indien dat is toegestaan door een toepasselijke wettelijke regelgeving. Met name zullen we jouw gegevens verwerken op basis van artikel 6 en 9 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming en op basis van toestemming overeenkomstig artikel 7 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming. Hier zullen we de verwerking van jouw gegevens onder meer baseren op de volgende rechtsbeginselen. Houd er rekening mee dat dit geen uitputtende noch definitieve lijst is van de rechtsbeginselen, maar slechts voorbeelden zijn teneinde de beginselen transparanter te maken.

 • Toestemming (artikel 6, lid 1, pagina 1 a), artikel 7 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming of artikel 9, lid 2 a), artikel 7 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): we zullen bepaalde gegevens uitsluitend verwerken op basis van de toestemming die je uitdrukkelijk en uit eigen beweging hebt gegeven. Je kunt jouw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. 
 • Naleving van een overeenkomst/precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1 pagina 1 b) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): voor de inleiding en/of uitvoering van je contract met Mink Beauty Concepts hebben we toegang tot bepaalde gegevens nodig. 
 • Vervulling van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1 pagina 1 c) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): MinkBC is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen. We moeten bepaalde gegevens verwerken om deze verplichtingen te vervullen.
 • Bescherming van rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, pagina 1 f) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming): MinkBC zal bepaalde gegevens verwerken om haar rechtmatige belangen of de belangen van derden te beschermen. Dit is echter alleen van toepassing indien jouw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons in afzonderlijke gevallen.


Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingshandelingen?

Zoals gedefinieerd in de basis van de EU inzake gegevensbescherming is Mink Beauty Concepts verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. MinkBC is verantwoordelijk voor al jouw gegevens die worden verwerkt via de website www.minkprofessional.nl, jouw online account, jouw contactpersonen bij MinkBC en in het kader van MinkBC doeleinden van direct marketing.

De contactgegevens voor Mink Beauty Concepts vind je hier

Wanneer verzamelt en verwerkt Mink Beauty Concepts persoonsgegevens?

MinkBC verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens o.a. in de volgende gevallen:

 • Als je rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via onze website, via MinkBC Klantenservice, Chatfunctie in de website www.minkprofessional.nl en je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of indien je vragen hebt.
 • Als je rechtstreeks bij ons producten koopt (bijvoorbeeld op onze website of op onze vestiging in Rhoon)
 • Als je informatie aanvraagt met betrekking tot onze producten en diensten (bijvoorbeeld toezending van brochures of prijslijsten).
 • Als je op onze direct-marketingactiviteiten reageert, bijvoorbeeld wanneer je een antwoordkaart invult of jouw gegevens online op een van onze websites (www.minkbc.nl, www.minkprofessional.nl gekoppelde merken url’s of landingspagina) verstrekt.
 • Als derden (zoals erkende verkopers) persoonsgegevens over je verstrekken op een manier die is toegestaan.

Help ons jouw gegevens up-to-date te houden door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in jouw persoonsgegevens, en met name in je contactgegevens.

Welke gegevens over jou kunnen worden verzameld?

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld via de talloze diensten en contactkanalen die zijn beschreven in deze informatie over gegevensbescherming:

 • Contactgegevens ► Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Contractgegevens ► Klantnummer, contractnummer, Kamer van Koophandel, BTW nummers, IBAN nummers met betrekking tot zakelijk gebruik.
 • Gegevens met betrekking tot jouw online account ► Accountgegevens met betrekking tot portals voor klanten en potentiële klanten, betalingsgegevens die je hebt ingesteld (zoals je creditcardnummer).
 • Gebruik van websites en communicatie ► Informatie over hoe je de website gebruikt en of je berichten van ons opent of doorstuurt, inclusief gegevens die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken.
 • Transactie- en interactiegegevens ► Informatie over aankopen van producten en diensten, interactie met MinkBC Klantenservice (jouw verzoeken en klachten) alsmede deelname aan marktonderzoeken.
 • Webserver log-gegevens ► Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor de registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en de tijd van inloggen alsmede het IP-adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie van deze serverlogs wordt door ons ontwikkelingsteam gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite.


Wat is het doel van de verwerking van jouw gegevens?

De gegevens die worden verzameld binnen de context van het aangaan van een overeenkomst of het leveren van diensten, worden om onderstaande doeleinden verwerkt. 

A. Naleving van contractuele verplichtingen in het kader van de verkoop, het onderhoud en de reparatie van apparatuur (artikel 6, lid 1(b) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming)

Mink Beauty Concepts, aan haar gelieerde erkende servicepartners verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens in het kader van verkoopprocessen of onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden.
Met betrekking tot alle aspecten van contractbeheer of het afwikkelen van een probleem nemen we zonder afzonderlijke toestemming contact met je op, bijvoorbeeld schriftelijk, telefonisch, per sms, per Whats App, Facebook Messenger of per e-mail, afhankelijk van welke contactgegevens je hebt aangegeven.

B. Naleving van verkoop-, service- en administratieprocessen van Mink Beauty Concepts (artikel 6, lid 1(f) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming)
Om voortdurend de klantervaring en samenwerking met MinkBC klantenservice te optimaliseren, stellen we op basis van contractinformatie beoordelingen en rapporten op en delen we deze met de verantwoordelijke MinkBC medewerkers. Het belangrijkste doel van deze beoordelingen is om bijbehorende maatregelen in werking te stellen (zoals opleidingen voor verkoop- en productkennis) om aanvraagprocedures en verkoopprocessen te verbeteren. We stellen de hierboven beschreven rapporten op in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm, d.w.z. dat de ontvangers van de rapporten geen conclusies kunnen trekken met betrekking tot jou als persoon uit de gegevens die zij ontvangen.

C. Marketingcommunicatie en marktonderzoek gebaseerd op toestemming (artikel 6, lid 1(a) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming)
Indien je afzonderlijk je toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van jouw persoonsgegevens, kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de in de toestemming beschreven omvang, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden (geselecteerde aanbiedingen van producten en diensten), en met jouw afzonderlijke toestemming, ook met een hoge mate aan personalisering, op basis van een persoonlijk klantprofiel en/of marktonderzoek. Meer informatie hierover is te vinden in de respectievelijke verklaring van toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken.

Als je de toestemming hebt gegeven die behoort bij promotionele communicatie, verzamelt en verwerkt MinkBC de desbetreffende gegevens.

Contactgegevens, zoals Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
Identificatiegegevens, zoals Klantnummer, contractnummer
Klantgeschiedenis

Gegevens over apps/websites/sociale media

Als je je hebt aangemeld of bent ingelogd, je accountgegevens bij minkbc.nl
MinkBC gebruikt de gegevens betreffende verkoop en klantenservice die op deze manier zijn verzameld

 • Om vast te stellen welke informatie en aanbiedingen waarschijnlijk voor jou interessant zijn
 • Om contact met je op te nemen binnen de context van deze informatie en deze aanbiedingen
 • Om promotionele communicatie te versturen (zoals productlanceringen of uitnodigingen voor evenementen) in overeenstemming met jouw verklaring van toestemming ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

In de verklaring van toestemming ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming geef je ook aan welke communicatiekanalen (post, telefoon, e-mail) je voorkeur hebben. Bovendien beslis je hier over je toestemming met betrekking tot het aanmaken van een persoonlijk klantprofiel om gepersonaliseerde aanbiedingen te ontvangen.
In de regel vindt gegevensverwerking voor marketingdoeleinden plaats in Nederland; in geen geval worden persoonsgegevens naar een land buiten de EU doorgestuurd.

D. Naleving met wettelijke verplichtingen waaraan Mink Beauty Concepts is onderworpen (artikel 6, lid 1(c) en (f) van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming)
MinkBC zal ook persoonsgegevens verwerken indien dat wettelijk verplicht is. Dit kan het geval zijn, bijvoorbeeld, als we contact met je opnemen als jouw aangekochte product het onderwerp is van een technische campagne of terugroepactie.

MinkBC gebruikt de gegevens betreffende verkoop en klantenservice die op deze manier zijn verzameld

 • Om vast te stellen welke informatie en aanbiedingen waarschijnlijk voor jou interessant zijn
 • Om contact met je op te nemen binnen de context van deze informatie en deze aanbiedingen
 • Om promotionele communicatie te versturen (zoals productlanceringen of uitnodigingen voor evenementen) in overeenstemming met jouw verklaring van toestemming ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

In de verklaring van toestemming ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming geef je ook aan welke communicatiekanalen (post, telefoon, e-mail) uw voorkeur hebben. Bovendien beslis je hier over jouw toestemming met betrekking tot het aanmaken van een persoonlijk klantprofiel om gepersonaliseerde aanbiedingen te ontvangen.
In de regel vindt gegevensverwerking voor marketingdoeleinden plaats in Nederland; in geen geval worden persoonsgegevens naar een land buiten de EU doorgestuurd.
Verzamelde gegevens worden ook verwerkt in het kader van de waarborging van de werking van IT-systemen. Waarborging van de werking omvat de volgende activiteiten:

 • Het maken van een reservekopie en het herstellen van de in IT-systemen verwerkte gegevens
 • Het registreren en bewaken van transacties om de juiste werking van IT-systemen te controleren
 • Het detecteren van en beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens
 • Incident- en probleembeheer om storingen in IT-systemen te verhelpen.

Verzamelde gegevens worden ook verwerkt in het kader van het interne beheer van naleving waarbij we bijvoorbeeld controleren of je voldoende bent geïnformeerd betreffende de sluiting van een contract of overeenkomst en of MinkBC heeft voldaan aan alle wettelijke verplichtingen.

MinkBC is onderworpen aan een groot aantal andere wettelijke verplichtingen. Om daaraan te voldoen, verwerken we jouw gegevens voor zover dat is vereist en geven we deze indien nodig door aan de autoriteiten die verantwoordelijk zijn in het kader van de wettelijke verplichtingen tot kennisgeving.
We verwerken je gegevens ook in geval van een juridisch conflict, indien dit juridische conflict de verwerking van gegevens noodzakelijk maakt.

 1. Gegevensoverdracht aan geselecteerde derden
  Gegevens worden, onder andere, doorgestuurd naar de volgende ondernemingen indien en voor zover wordt voldaan aan de vereisten betreffende de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming daarvoor:
 • Aan MinkBC partners voor het bijwerken van gegevens, bijvoorbeeld uw contactgegevens.
 • Aan andere derden (zoals overheidsinstanties) voor zover we dat wettelijk verplicht zijn.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

We zetten diverse beveiligingsmaatregelen in zoals versleuteling en authenticatietools overeenkomstig de actuele stand van de techniek om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw gegevens te beschermen en te behouden.

We kunnen geen 100% bescherming tegen ongeoorloofde toegang garanderen in geval van gegevensoverdracht via het internet of een website, maar wij en onze dienstverleners en zakelijke partners doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming door middel van fysieke, elektronische en procesgerichte veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de actuele stand van de techniek. We gebruiken onder meer de volgende voorzieningen:

 • Strikte criteria voor de toestemming om toegang te krijgen tot jouw gegevens overeenkomstig het beginsel van ‘noodzaak tot kennisname’ (beperking tot zo min mogelijk mensen) en uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden
 • Uitsluitend overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm
 • Uitsluitend opslag van vertrouwelijke gegevens, zoals creditcardgegevens, in versleutelde vorm
 • Bescherming met een firewall van IT-systemen om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang, bijvoorbeeld door hackers
 • Permanente bewaking van toegang tot IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen

Als je van ons een wachtwoord hebt ontvangen of zelf een wachtwoord hebt gemaakt om toegang te krijgen tot bepaalde gedeelten van onze website of andere portals, apps of diensten die we exploiteren, ben je er zelf verantwoordelijk voor om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden en om te voldoen aan alle overige beveiligingsprocedures waar we u op wijzen. We vragen je met name jouw wachtwoord aan niemand anders te vertellen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

In overeenstemming met artikel 17 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming bewaren we jouw gegevens zo lang als nodig is voor de desbetreffende doeleinden waarvoor wij jou gegevens verwerken. Als we gegevens voor meerdere doeleinden verwerken, worden deze automatisch verwijderd of opgeslagen in een formaat waardoor deze gegevens niet direct terug te leiden zijn naar jou als persoon zodra de laatste taak is uitgevoerd.

Gebruik voor naleving van een contract

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van jou verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract – gedurende 6 of 10 jaar daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.

Gebruik voor de beoordeling van vorderingen

Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen jou, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.

Gebruik voor klantenservice- en marketingdoeleinden

De van jou verzamelde gegevens voor klantenservice- en marketingdoeleinden kunnen gedurende 3 jaar worden bewaard, tenzij je wilt dat deze gegevens worden verwijderd en er geen contractuele of wettelijke verplichting is voor bewaring die dit verzoek om verwijdering in de weg staat. Voor consumenten geldt een bewaartermijn van 1 jaar tenzij je wilt dat deze gegevens worden verwijderd.

Hoe kun je jouw instellingen voor online persoonsgegevensbescherming bekijken en wijzigen?

Je hebt toegang tot de volgende gegevens en kunt deze eventueel ook wijzigen:

 • NAW gegevens, telefoon, email en wachtwoord kunnen na inlog direct via onze website zelf worden ingezien en aangepast door professionele gebruikers.
 • De instellingen voor het gebruik van jouw gegevens door MinkBC kunnen echter niet worden gewijzigd in je online account, in de ruimte van de gegevensbeschermingsportal van MinkBC. Om deze wijzigingen aan te brengen, of indien je vragen hebt over het gebruik van jouw gegevens, moet je daarom rechtstreeks contact opnemen met Mink Beauty Concepts, klik hier voor de contactgegevens.

  Neem contact met ons op over je rechten inzake persoonsgegevensbescherming en je recht om klachten in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten

Als je vragen hebt met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons, kun je het beste eerst contact opnemen met Mink Beauty Concepts.

Aangezien je de betrokkene bent bij de verwerking van jouw gegevens, word je door de basis regelgeving van de EU inzake gegevensbescherming en andere relevante regelgeving inzake persoonsgegevens bescherming in staat gesteld bepaalde rechten ten aanzien van ons te doen gelden. In de volgende sectie worden jouw rechten toegelicht zoals deze zijn gedefinieerd in de basis regelgeving van de EU inzake gegevensbescherming. Afhankelijk van het type en de omvang van jouw verzoek, kunnen we je vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen.

Rechten van betrokkenen

Overeenkomstig de basis regelgeving van de EU inzake gegevensbescherming heb je, als de betrokkene, met name de volgende rechten ten aanzien van Mink Beauty Concepts.

Recht op informatie (artikel 15 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming):

Je kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al je gegevens die wij bewaren. Deze informatie heeft, onder meer, betrekking op de gegevenscategorieën die we verwerken, de doeleinden voor de verwerking, de afkomst van de gegevens indien we deze niet rechtstreeks van je hebben ontvangen en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie we de gegevens hebben gestuurd. Je kunt gratis een kopie van uw gegevens van ons ontvangen. Als je geïnteresseerd bent in extra kopieën, behouden we ons het recht voor om deze in rekening te brengen.

Recht op correctie (artikel 16 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming):

Je kunt ons vragen om jouw gegevens te corrigeren. We zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons voortdurend verwerkte gegevens van jou juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben.

Recht op verwijdering (artikel 17 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming):

Je kunt ons vragen om jouw gegevens te verwijderen, vooropgesteld dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Overeenkomstig artikel 17 van de basis regelgeving van de EU inzake gegevensbescherming kan dat het geval zijn indien

 • De gegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of anderszins verwerkt
 • Je jouw toestemming, die ten grondslag ligt aan de gegevensverwerking, intrekt en er ook geen verdere rechtsbasis is voor de verwerking
 • Je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens en er geen rechtmatige redenen zijn voor de verwerking of indien je bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van directe reclame
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt

Indien de verwerking niet nodig is

 • Om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan een wettelijke verplichting waardoor wij verplicht zijn om jouw gegevens te verwerken
 • Met name ten aanzien van de wettelijke bewaartermijnen
 • Om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of om tegen rechtsvorderingen te verweren


Recht op beperking van verwerking (artikel 18 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming):

Je kunt ons vragen of we de verwerking van jouw gegevens beperken indien

 • Je de juistheid van de gegevens betwist, en zulks gedurende de tijd die we nodig hebben om de juistheid van de gegevens te controleren
 • De verwerking onrechtmatig is, maar je de gegevens niet wilt laten verwijderen en in plaats daarvan om een beperking van gebruik vraagt
 • Wij jouw gegevens niet langer nodig hebben, maar je wel om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen of tegen rechtsvorderingen te verweren
 • Je een bezwaar tegen de verwerking hebt ingediend, hoewel nog niet is besloten of onze rechtmatige gronden zwaarder wegen dan jouw redenen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming):

Op jouw verzoek sturen we jouw gegevens, indien dat technisch mogelijk is, door naar een andere verantwoordelijke entiteit. Dit recht is echter alleen van toepassing indien de gegevensverwerking gebaseerd is op jouw toestemming of vereist is om een contract uit te voeren. In plaats van om een kopie van jouw gegevens te vragen, kun je ons vragen de gegevens rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke entiteit die je aangeeft te sturen.
 

Recht van bezwaar (artikel 21 van de basisregelgeving van de EU inzake gegevensbescherming):

Je kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens om redenen die voortvloeien uit een bijzonder situatie voor jou, vooropgesteld dat de gegevensverwerking is gebaseerd op jouw toestemming of ons rechtmatig belang of dat van een derde. In dat geval zullen we jouw gegevens niet langer verwerken. Laatstgenoemde is niet van toepassing indien we kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen of indien we jouw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen of tegen rechtsvorderingen te verweren.

Tijdslimieten voor naleving van de rechten van de betrokkenen

Over het algemeen doen we er alles aan om binnen 30 dagen aan verzoeken te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek.

Beperking op de verstrekking van informatie met betrekking tot de rechten van betrokkenen

In bepaalde situaties kunnen we wegens wettelijke voorschriften vereist zijn om geen informatie met betrekking tot jouw gegevens te verstrekken. Als we jouw verzoek om inlichtingen in een dergelijk geval moeten weigeren, zullen we je tegelijkertijd op de hoogte stellen van de redenen daarvoor.

Klachten aan toezichthoudende autoriteiten

Mink Beauty Concepts neemt jouw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als je echter van mening bent dat we jouw klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermings autoriteiten.

 

Cookies

Algemene Informatie

Mink Beauty Concepts B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de afhandeling van bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Verder zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Mink Beauty Concepts B.V. verkoopt jouw persoonlijke gegevens dus niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan derden die direct betrokken zijn bij het afhandelen van jouw bestelling. Mink Beauty Concepts B.V. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens nodig om je bestelling af te handelen en je over het verloop op de hoogte te houden.
 • Om het bestellen via www.minkprofessional.nl zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij, wanneer je een online account aanmaakt bij Mink Beauty Concepts BV., je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestellingen, verlanglijsten, e-mailnotificaties en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website aanpassen aan je persoonlijke wensen.
 • Je kunt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord een online account aanmaken, zodat jouw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

Als je bij Mink Beauty Concepts B.V. een bestelling plaatst, bewaren wij je gegevens altijd op een veilige server.

Wij gebruiken je e-mailadres alleen om je te informeren over de ontwikkeling van de website en speciale aanbiedingen als je een gratis abonnement neemt op onze nieuwsbrief en hier dus zelf voor kiest. Als jij jezelf hebt ingeschreven, maar niet langer prijs stelt op onze nieuwsbrief, kunt je jezelf eenvoudig uitschrijven met behulp van de laatste ontvangen nieuwsbrief.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Op www.minkprofessional.nl gebruiken wij cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij MinkBC geen cookies ontvangt.

Cookies van onze website www.minkprofessional.nl worden na inloggen direct door ons verwijderd. Cookies voor het beheer van jouw account gegevens worden bewaard zolang je account actief is en je klant bent bij Mink Beauty Concepts.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Mink Beauty Concepts B.V., dan kun je contact met ons opnemen. Onze werknemers helpen je graag verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Mink Beauty Concepts verkoopt je persoonlijke gegevens niet.

Mink Beauty Concepts B.V. verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan derden die direct betrokken zijn bij het afhandelen van je bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. 

Dataretentie

Als je iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om je bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren. Inactieve accounts – Als je niets meer bestelt zal jouw account binnen 12 maanden verwijderd worden. Alle facturen van de eventuele bestellingen zullen voor onze administratie wel blijven bestaan.
Onafgeronde bestellingen – Het kan zo zijn dat je halverwege je bestelling je bedenkt van je aankoop. Geen probleem. Ook deze gegevens zullen binnen 12 maanden verwijderd worden. Je account verwijderen – Als je graag jouw account wilt verwijderen kan dat! Stuur dan even een mail naar [email protected] met het verzoek. Dan zorgen wij dat je account van de website zal verdwijnen.

Google Analytics

Om inzicht te kunnen krijgen wat er nou eigenlijk gebeurt op Mink Beauty Concepts B.V. maken wij gebruik van Google Analytics. Een platform met strikte regels waarmee alleen wij kunnen zien of alles goed gaat. Ook deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Analytics analyseert alleen de gegevens die jij bij ons achterlaat: je reviews op producten en de gegevens die je invult, bijvoorbeeld bij het contactformulier en wanneer je een bestelling plaatst. Onschuldig, maar willen wij niet onvermeld laten.