• Lorem ipsum

Heb ik garantie op mijn producten?
Natuurlijk heb je garantie want Mink Beauty Concepts staat voor hoogwaardige, natuurlijke en veilige verzorgingsproducten. 
Voor alle producten die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of ook moet doen wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. 
Als je aanspraak wilt maken op de garantie op een gekocht product, ontvangen wij graag het garantiebewijs van het product. Op deze manier kunnen wij je snel helpen. Of als je een reactie hebt gekregen, download dan hier het ‘Klachtenformulier’, vul deze in en stuur deze dan met het product en garantiebewijs naar ons toe.

Wat is het garantiebewijs?
Je factuur of aankoopbewijs is gelijk je garantiebewijs. Wij weten dan ook direct hoe oud een product is en mag zijn. Dat is handig als het om de houdbaarheidsdatum van een product gaat.

Herroepingsrecht
Het kan altijd dat je na ontvangst van je bestelling, er toch nog vanaf wilt zien en de producten wilt terugsturen. Je kan dan gebruik maken van het herroepingsrecht.
Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of email) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het Europese modelformulier voor herroeping maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Voor de terugzending vragen we je om de cosmetica producten in de originele verkoopverpakking en ongeopend, goed verpakt, naar ons te retourneren. Vermeldt wel altijd je naam en afzendadres zodat wij weten waar het pakketje vandaan komt.

Gevolgen van de herroeping; Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen, nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor onze rekening. Behalve als je een afwijkende verzendmethode kiest. De kosten voor het terugzenden komen dan voor je eigen rekening.

Ons retouradres:
Mink Beauty Concepts
Koperhoek 130
3162 LA Rhoon


Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn lippenstift, crème, shampoo en overige vloeibare cosmeticaproducten, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Deze producten zijn namelijk om redenen van hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling is verbroken.